Ιστορία τής Ελληνικής Κοινότητας Γλασκώβης

Η Ελληνική αυτή κοινότητα ιδρύθηκε το 1944, όταν ένας μικρός αριθμός ελληνικών

οικογενειών πού είχαν εγκατασταθή στή Σκωτία αναζητούσε να επιβεβαιώση τήν

εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα.                 Τα πρώτα χρόνια, οι ανάγκες τής κοινότητας

εξυπηρετούντο από διάφορες Σκωτικές Εκκλησίες, όπως St. Peter’s στήν περιοχή

Hyndland τής Γλασκώβης καί St. Matthews στήν Bath Street .

Στίς 11 Ιουνίου 1953 η κοινότητα μεταφέρθηκε σέ ιδιόκτητη εκκλησία στήν Grafton

Street, τήν οποία αγόρασε καί εδώρησε στήν κοινότητα ο τότε Πρόεδρός της Κος

(καί μετέπειτα Σέρ) Αργυρός Στάκης.                 Ο πρώτος ιερέας τής υπό-ίδρυσιν τότε

κοινότητας ήταν ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος +Μελίτων Χατζής, ενώ ο πρώτος

ιερατικός προϊστάμενος ήταν ο Πρεσβύτερος Χριστόδουλος Αρώνης, ο οποίος ετέλεσε

τήν Θεία Λειτουργία γιά πρώτη φορά τήν Κυριακή 1η Νοεμβρίου 1953.                 ‘Εκτοτε έχουν

υπηρετήσει τήν Κοινότητα οί κάτωθι ιερατικοί προϊστάμενοι.